Enki Energy medeorganisator workshop tijdens EUBCE 2016

De European Biomass Conference (EUBCE) is werelds grootste conferentie betreffende biomassa. De EUBCE dient als het leidende platform voor het vergaren en het uitwisselen van wetenschappelijke kennis op het gebied van biomassaverwerking. De conferentie is georganiseerd voor en door de biomassa-gemeenschap met als doel het presenteren en discussiëren van de laatste ontwikkelingen en innovaties. Daarbij probeert de EUBCE de kloof tussen onderzoek en toepassing kleiner te maken door wetenschappers, beleidsmakers en de industrie bij elkaar te brengen (bron).

Tijdens de conferentie heeft Enki Energy – in samenwerking met Wageningen Universiteit, Biomass Research, AgriQuest en Cenipalma, en gefaciliteerd door RVO – een workshop georganiseerd betreffende de mogelijkheden die agri-reststromen bieden  in Colombia. Dit is gepresenteerd aan de hand van verschillende case studies. Het doel van de workshop was het presenteren van innovatieve inzichten, modellen, processen en producten met betrekking tot het valoriseren van biomassa.

print