Eindsymposium Flexigas veelzijdig en succesvol

Eindsymposium Flexigas“Het ging over biogas, over innovatie, een veranderende wereld, uitdagingen voor Noord-Nederland, verbinding, maatschappelijke rendabiliteit en duurzaamheid. Dat leverde veel, heel veel informatie op, maar we werden tussendoor getrakteerd op grappige animaties van John Croezen, fantastische muziek van regionale artiesten, Iris Kroes, Bert Kamping, Elske DeWall en Stockholm Tivoli.” (flexigas.nl)

In de periode 2010-2014 nam Enki Energy deel aan het Flexigas-project (www.flexigas.nl). Binnen dit project werd door Enki Energy gewerkt aan kleinschalige vergisters. De deelname aan het Flexigasproject heeft de ontwikkeling van de kleinschalige vergisters van Enki Energy in belangrijke mate bevorderd.

Op 8 december 2014 presenteerden de deelnemers in het project hun bevindingen in de Stadsschouwburg van Groningen.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Ministerie van Economische Zaken Pieken in de Delta en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, en wordt ondersteund door Energy Valley.

Energy Valley