Bedrijf

Het zoeken naar oplossingen voor energietekorten zal de komende jaren een grote uitdaging vormen. Er zal meer en meer gezocht gaan worden naar alternatieven voor de huidige niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen. Duurzame technieken en methoden zullen het gebruik van fossiele brandstoffen terug moeten dringen. Een veelbelovend en tevens gerenommeerd alternatief vormen organische reststromen. Deze reststromen (etensresten, groente, fruit) bevatten grote hoeveelheden energie die via anaerobe vergisting toegankelijk kan worden gemaakt in de vorm van Biogas.

Enki Energy is een specialist op het gebied van kleinschalige vergisting. Enki Energy heeft een compacte, anaerobe vergister ontwikkeld met een geavanceerde procescontrole (octrooi aangevraagd) waardoor het vergistingsproces zeer snel verloopt. Hierdoor kunnen bij een klant compacte systemen gebouwd worden. Het gevormde kan vervolgens ter plekke gebruikt worden voor het genereren van warmte of elektriciteit, of om op te koken

Tekening vergisting Enki EnergyDe compacte systemen van Enki Energy bieden de mogelijkheid om kleine en grote afvalstromen te verwerken. Toepassingen zijn er bij restaurants, in wijken en bij de voedselverwerkende industrie. Ook flats, ziekenhuizen en bakkerijen vormen plaatsen waar kleinschalige vergisting een optie is.

Enki Energy  maakt gebruik van een unieke bacteriologische samenstelling van niet-gemodificeerde, onschadelijke microben van natuurlijke oorsprong.

Enki Energy bouwt niet alleen (test)vergisters, maar voert ook haalbaarheidsstudies en demonstratieprojecten uit.

 

Compacte, decentrale, biologische omzetting van biomassa naar biogas”
– Enki Energy